Stort vådområde genskabes

13 kilometer af Alling Ådal skal genoprettes

Naturstyrelsen Kronjylland har fået grønt lys til at påbegynde anlægsarbejdet til et nyt vådområde ved Alling Ådal. Projektet har været under vejs i flere år, men nu har de fire involverede kommuner, Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov, givet en fælles tilladelse, så arbejdet kan gå i gang. 

Naturstyrelsen har lavet frivillige aftaler med 70 lodsejere. De står alle klar til at slukke pumperne, sløjfe dræn og grøfter mod at få økonomisk kompensation eller et andet stykke jord i bytte.

Naturens eget rensningsanlæg
Det nye vådområde kommer til at følge en 13 km lang stækning, der går fra Brusgaard Møllebæk i Vest til Ny Rævebro ved Vester Alling i øst. 

Formålet er at mindske udledningen af kvælstof fra landbruget til Randers Fjord. De mange vandplanter i området optager kvælstoffet, inden det når fjorden. I praksis fungerer de våde enge dermed som naturens eget rensningsanlæg.

- Der er en meget rig natur i og omkring fjorden. Den har vi som kommune pligt til at passe på. Det nye vådområde genskaber samtidig det tidligere åløb. Med projektet skaber vi mere oprindelig natur og større biodiversitet," siger formanden for Miljø- og Teknikudvalget i Randers Kommune, Kasper Fuhr Christensen, i en pressemeddelelse.

Naturstyrelsen forventer af gå i gang med projektet umiddelbart efter sommerferien.