Stort overskud i Århus Kommune

Et sandsynligt overskud på flere hundrede millioner kroner i Århus Kommune i 2006 får flere politikere til at rejse tvivl om besparelser.

Udsigt til stort overskud i Århus Kommune i 2006 rejser tvivl, om det er nødvendigt at skære så hårdt på blandt andet ældre- og børneområdet. Det skriver Århus Stiftstidende i dag.

Politikerne tripper for at spænde livremmen ud igen oven på efterårets store spareplan. Og tilsyneladende er der råd til mere, end byrådet troede for et halvt år siden. Da politikerne besluttede at spare 410 millioner kroner om året, var forventningen til 2006 et underskud på
flere hundrede millioner kroner.

Nu hvor regnskabet er ved at være gjort op, tegner der sig et helt andet billede.

- Vi er i økonomiudvalget blevet orienteret om, at 2006 kan ende med et overskud helt oppe omkring 400-500 millioner kroner, siger Hans Halvorsen (S) til Århus Stiftstidende, og fortsætter:

- Det bliver lidt af en pædagogisk opgave at forklare, at vi oven på så kraftig en sparerunde står med et regnskab, der tilsyneladende ser så godt ud.

Kommunens økonomichef Hans Nikolaisen vil ikke udtale sig om regnskabet, før han har afleveret den foreløbige udgave af det til politikerne. Det sker 14. maj. Han understreger dog, at et stort overskud i 2006 ikke nødvendigvis betyder, at der er lysere udsigter for økonomien de
kommende år.

En del af forklaringen på overskuddet er, at skoler, børnehaver og alle andre kommunale institutioner i begyndelsen af 2006 fik besked på at træde hårdt på udgiftsbremsen. Det betyder, at penge, de havde sparet op til større indkøb i 2006, først bliver brugt i år.

Selv om tallene langt fra er endelige, har optimismen bredt sig blandt politikerne.

- Vi har konkrete ønsker til det kommende budget, nu hvor byens økonomi ser ud til at have det bedre, siger Henrik Vestergaard (V), der blandt andet nævner bygningsforbedringer på skolerne, flere penge til kultur og en multihal.

- Nogen får et forklaringsproblem, hvis det her betyder, at kommunens økonomi tegner lysere i årene fremover. Så må vi se på, om vi blandt andet på børneområdet kan redde noget af det, der bliver ødelagt af spareforliget, siger Keld Hvalsø (El).

- Spørgsmålet nu er, om det var nødvendigt at spare så voldsomt i efteråret. Jeg mener, vi skal tage lukningen af Huset op til fornyet overvejelse - og vi skal sløjfe nogle af de besparelser, der rammer børn og handicappede, siger Ældrerådmand Dorthe Laustsen (SF).

Borgmester Nicolai Wammen (S) slår koldt vand i blodet.

- Det er korrekt, at regnskabsresultatet for 2006 tegner til at blive bedre end forventet. Men det er vigtigt for mig at sige, at man ikke på den baggrund skal drage forhastede eller forkerte konklusioner om kommunens økonomiske situation.

Han tror ikke, at 2006-resultatet ændrer væsentligt ved de økonomiske udsigter for de kommende år.