Stort gokart-center i Århus

Århus bliver til sommer hjemsted for Europas største gokart-center. Banen bliver en kilometer lang.