Stor bunke affald brændte

Brandfolk kæmpede i fire timer for at slukke en kraftig brand på en losseplads ved Skanderborg.

Branden skyldtes sandsynligvis selvantændelse i en stor bunke industriaffald, som lå på lossepladsen ved Reno Syd i Skanderborg.

Alarmen gik klokken 23.35 i går aftes, da der blev meldt om voldsom ild i en stor affaldsbunke. Brandfolkene måtte tilkalde ekstra tankvogne fra både Århus og Odder, og først efter fire timers slukningsarbejde var brandet slået ned.

"Årsagen til branden kan have været at affaldet var stablet for højt. Trykket kan have forårsaget antændelsen," vurderer beredskabschef Anders Enggaard fra Brand og Redning i Skanderborg.

Affaldet lå oplagret på lossepladsen, mens det ventede på at blive brændt af på forbrændingsanlægget, der er midlertidigt ude af drift på grund af vedligeholdelsesarbejde.