Stemmerne tælles op

De østjyske valgsteder lukkede klokken 20. I timen mellem 21 og 22 forventes stemmerne at være talt op i de første østjyske kredse.

De østjyske valgsteder lukkede ligesom valgstederne i resten af landet klokken 20 tirsdag aften.

Stemmerne bliver derefter kørt til de forskellige optællingssteder, hvor de bliver talt op.

Efter klokken 21 forventes resultaterne fra de første af de 11 opstillingskredse i Østjyllands Storkreds at være klar. Når samtlige stemmer er talt op, præsenteres det samlede resultat for Østjyllands Storkreds - et resultat der viser, hvordan mandaterne i Østjylland fordeles imellem partierne.

De personlige stemmer bliver dog først talt op onsdag. Sent onsdag eftermiddag forventes det at ligge fast, hvilke politikere fra Østjyllands Storkreds, der får en plads i det nye folketing.