Staten redder Aarhus Lokalbank

Aarhus Lokalbank er i så store vanskeligheder, at staten bliver medejer af banken

Staten redder Aarhus Lokalbank, som nedjusterer med yderligere 133 millioner kroner. Banken forventer et underskud på 233 millioner kroner før skat i 2010.

I forlængelse af at bankens tidligere direktør fratrådte den 25. november 2010, har bankens bestyrelse og ledelse arbejdet intenst på at ændre bankens strategi i retning af nedbringelse af udlån, oplyser banken i en meddelelse.

Efter nærmere gennemgang af regnskabet må banken nedskrive med yderligere 133 millioner kroner som følge af store tab på udlån til ejendoms- og landbrugssektoren.

Samtidig skal kapitalgrundlaget styrkes og banken konverterer derfor blandt andet 80 procent af den statslige hybridkapital til aktiekapital og gør dermed staten til medejer, hedder det i en meddelelse til fondsbørsen.

Kort efter meddelelsen faldt bankens aktier med 11 procent.