Stærk kritik af afsporet økonomi

Amtspolitikere vil have placeret ansvaret for, at edb-projekt blev 80 millioner kr. dyrere end forventet.

Ansvaret for den kuldsejlede økonomi i arbejdet med en elektronisk patientjournal i Århus Amt risikerer nu at blive placeret helt oppe i amtets direktion, skriver metroXpress. Et enigt sundhedsudvalg har bedt økonomiudvalget afgøre, hvorvidt der skal placeres et ansvar for, at projektgruppen omkring den elektroniske patientjournal var sammensat af personer, der ikke var i stand til at håndtere økonomien.

Dermed risikerer amtets sundhedsdirektør, Leif Vestergaard Pedersen, nu selv at blive gjort ansvarlig for en del af de forhold, der har afsløret et merforbrug på 19,3 millioner kroner alene i fjor, som der ikke var bevilling til.

MetroXpress erfarer, at det er de borgerlige partier i amtets sundhedsudvalg, som har krævet at rette skytset videre end til den oprindelige chef for projektet, der allerede er forflyttet til en mindre tung post i det amtslige system. Imidlertid er det tvivlsomt, om der er flertal i økonimiudvalget for at kritiserere sundhedsdirektøren.

Allerede nu står det klart, at projektet samlet set kræver merbevillinger på 80 millioner kroner ud over de beløb, der var oplyst så sent som i november.

Det var i går ikke muligt at få en kommentar fra Leif Vestergaard Pedersen.