Spritsejler skal i fængsel

En 33-årig mand fra Hornslet skal fire måneder i fængsel. Dommen i landsretten i dag er en skærpelse af byrettens dom på seks måneders betinget fængsel.

Tilbage i 2007 sejlede han med høj fart ind i ydermolen på Østhavnen i Århus efter at have drukket alkohol. En af hans to passagerer i båden, en mand på 40 år, mistede livet.

Dommen i Vestre Landsret er en skærpelse af byrettens dom fra december sidste år. Her blev han idømt en straf på seks måneders betinget fængsel. Den 33-årige mand accepterede i Vestre Landsret i dag den skærpede dom.

Den berusede sejler var tiltalt for uagtsomt manddrab og spritsejlads.

Anklagemyndigheden overvejer nu at anke dommen til Højesteret, og kræve en hårdere dom end de fire måneders ubetinget fængsel.

Dommen i dag fra Vestre Landsret er principiel, da man ønsker at spritsejlads i højere grad skal sidestilles med spritkørsel, og en lignende dom har aldrig tidligere været for Landsretten.

Vestre Landsret tog i dag udelukkende stilling til strafudmåling og altså ikke skyldsspørgsmål.