Spørgeskema skal redde børn

Forskere opfinder nyt system

Genrefoto. Foto: Colourbox

Et nyt internetbaseret system skal hjælpe forældre, fagfolk og kommunerne med at sikre trivsel blandt udsatte og anbragte børn og unge på et tidligt stadie.

Det skal forhindre flere af de landskendte sager, hvor ingen myndigheder har reageret på, at børn levede under kummerlige forhold.

Systemet går kort fortalt ud på at anbragte og udsatte børn skal udfylde et spørgeskema på nettet om, hvordan de har det. De professionelle personer omkring børnene skal også udfylde spørgeskemaet. Det skulle gerne fange problemer langt tidligere end før.

- I Danmark har der været flere rystende sager i de seneste år om anbragte børn med alvorlige problemer, der ikke er blevet hørt undervejs i sagsforløbet, eller som er blevet helt overset, lyder det fra forskerne bag systemet.

Kan følge trivslen og udviklingen

Forskerne kommer fra Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Lektor Carsten Obel og ekstern lektor Poul Lundgaard Bak er ved at udvikle systemet, som kan følge trivslen og udviklingen hos udsatte og anbragte børn.

Det er et system, hvor børnene selv, forældre, pædagoger, lærere, plejeforældre og andre voksne, som er tæt på barnet, løbende udfylder skemaer på internettet. På den måde risikerer man ikke at overhøre barnets stemme, når det mistrives, fortæller Poul Lundgaard Bak.

- Det er umådeligt trist, hver gang det ikke bliver opdaget, at et barn mistrives og har brug for hjælp. Systemet, som alle kommunerne snart tilbydes, kan medvirke til tidligt at opfange, hvordan fx anbragte børn har det, og hvordan de trives. De voksne omkring børnene og kommunerne får dermed deres eget værktøj, der tidligt i forløbet vil indikere, hvis der er brug for at handle, før en situation udvikler sig med alvorlige følger for barnet, fortæller Poul Lundgaard Bak, som i mange år har arbejdet med børnesundhed på kommunalt niveau.

- Kommunerne gør en stor indsats i dag for at hjælpe udsatte familier, og det er vigtigt at dokumentere. Men vi må se i øjnene, at der reelt ikke eksisterer viden om, hvilke indsatser der virker bedst. Kombinationen af data fra systemet og registerdata fra Danmarks Statistik vil give os en stor mængde viden om effekten af indsatserne og sikre, at vi prioriterer de bedste tilbud, siger Carsten Obel, som er praktiserende læge og i mange år har arbejdet med forskning i børns mentale sundhed.

Alle landets kommuner vil inden længe blive tilbudt systemet, der er udviklet af forskere fra Aarhus Universitet. Det er en central del i et forskningsprojekt om børns mentale sundhed støttet af TrygFonden med 9,9 mio. kr.