Sparerunde ulovlig?

Universitet kritiseres for bevidst at gå efter ældre ansatte

02:45

1 af 2

Aarhus Universitet har måske brudt loven, da man i en stor sparerunde for nylig fyrede næsten 130 medarbejdere. Universitetet kritiseres for bevidst at være gået efter de ældre ansatte, da man prikkede medarbejderne ud, og det er ulovligt.

128 medarbejdere på Aarhus Universitet er fyret i ledelsens bestræbelser på at rette op på et stort millionunderskud. Og langt de fleste af de medarbejdere, der er blevet fyret, er blandt de ældre ansatte.

40,5 procent af medarbejderne på Aarhus Universitet er under 40 år, og 12,5 procent af fyringssedlerne er tilgået dem.

Den resterende andel, der udgør næsten 2/3 af medarbejderne, er over 40 år, men de står for 87,5 procent af de fyrede.

Og ser man alene på de 50-59 årige ansatte, så udgør de knap en femtedel af de ansatte, men her er andelen af fyrede oppe på 40 procent.

Ole Knudsen har gennem 20 år haft sin gang på Steno Museet, som hører under Aarhus Universitet. I gennem årene har han inspireret store og små i det naturvidenskabelige univers, der omgiver os. Men nu er det slut, han er blevet fyret.

- Der er noget, der tyder på, at det er os gamle, der er blevet fyret. Jeg havde da regnet med, at jeg kunne fortsætte i 10-15 år endnu, men nu er det altså åbenbart snart slut, siger Ole Knudsen til TV 2 | ØSTJYLLAND.

Nu siger flere af fagforeningerne på universitetet, at deres tillidsrepræsentanter melder, at der kan være tale om, at flere medarbejdere er blevet afskediget alene på grund af deres alder.

HK afgør i løbet af de kommende uger, om sagerne sendes videre i det fagretslige system

Se mere i indslaget øverst på siden.