Spareplaner: Overlæger truer med at gå

To overlæger fra Århus Universitetshospital vil forlade sygehuset, hvis spareplaner bliver gennemført.

Region Midtjylland skal skære på sundhedsområdet, og TV 2 | ØSTJYLLAND har flere gange fortalt, hvordan det skaber bekymring og vrede blandt personalet på de østjyske sygehuse.

Nu melder professor og overlæge Søren Laurberg og ledende overlæge Sten Buntzen nu ud, at de vil forlade deres stillinger, hvis spareplanerne bliver realiseret.

Dels mener de to læger, at det vil ødelægge forskningen på Århus Universitetshospital. Dels vil det også gå ud over for eksempel patienterne på den tarmkirugiske afdeling.

- Det er synd for patienterne, som er en svær og udsat gruppe, der er belastet af, at de ikke kan holde på afføringen. Det er pip i kasketten, og det bliver hamrende dyrt for samfundet, hvis der skal betales regninger til hospitaler i Holland, Tyskland og England, siger Søren Laurberg til Dagens Medicin.

<b>Se mere om fagpersonalets protester i aften på TV 2 | ØSTJYLLAND fra klokken 19.30.</b>

Nedenfor kan du se en oversigt over, hvor der - ifølge sygehusene - skal spares. Politikerne gennemgår i øjeblikket spareplanerne og tager endelig stilling til dem den 24. september.

<b>ÅRHUS SYGEHUS:</b>
<ul><li>Ortopædkirurgisk afsnit bliver reduceret. I stedet for 6.800 årlige operationer skal der kun gennemføres 3.400.</li>
<li>På det medicinske område skal der nedlægges 40 sengepladser. Patienter skal desuden regne med at blive udskrevet tidligere end det er tilfældet i dag.</li></ul>

<b>REGIONSHOSPITALET RANDERS:</b>
<ul><li>33 ud af i alt 360 senge pladser i Randers nedlægges</li>
<li>Førstegangsfødende sendes hjem inden 48 timer</li>
<li>Dagkirurgien i Grenaa lukker - står p.t. for 2.000 indgreb årligt</li>
<li>Speciallægeambulatoriet i Grenaa lukker. Patienterne sendes i stedet til Randers</li>
<li>2 sengepladser i Grenaa lukkes ud af i alt 20</li>
<li>Skadestuen i Grenaa forbliver uberørt</li></ul>

<b>REGIONSHOSPITALET SILKEBORG:</b>
<ul><li>Jordemoderkonsultationer i Ry, Gjern og Them lukkes.</li>
<li>Sammenlægning af barselsgangen og fødegangen i Silkeborg. Førstegangsfødende skal sendes hjem efter 48 timer.</li>
<li>Antallet af diætister og socialrådgivere reduceres og det samme gælder antallet af sygeplejersker i ambulatorierne.</li>
<li>Ambulante funktioner i Regionshospitalet Skanderborg Sundhedscenter nedlægges</li>
<li>På det medicinske område skal der ske en række rokader. Der lægges op til at hele det ambulante område udbygges</li>
<li>Hammel Neurocenter skal fremover koncentrere sig om de højt specialiserede opgaver og svært skadede patienter. Derfor skal 20 såkaldte "moderate senge" nedlægges. Gangskolen lukkes og benamputerede vil ikke længere modtage et tilbud om rehabilitering og genoptræning.</li>
<li>Intensivafdeling skal fremover kunne modtage flere patienter med svære skader og aflaste Regions Midtjyllands øvrige hospitaler.</li>
<li>Flere ortopædkirurgiske patienter skal hurtigere kunne sendes hjem og antallet af senge skal reduceres. </li></ul>

<b>SKEJBY SYGEHUS:</b>
<ul><li>Halvdelen af Patienthotellet lukkes</li>
<li>Aflysning af kapacitetudvidelse til behandling af urinvejskirurgiske patienter</li>
<li>Forhøjelse af P-afgift</li>
<li>Stop for at sende hjertepatienter til bl.a. Varde og Odense</li>
<li>Lukning af Fertilitetsklinikken</li></ul>

<a href="/files/dokumenter/hjemmeside/2008/september/skejby_besparelser.xls" target="_blank">Se detaljeret oversigt over besparelserne på Skejby Sygehus</a>