Sparekniven rammer voldtægtsofre

Sparekrav fra Region Midt kan betyde, at psykologbehandling ved Center for Voldtægtsofre i Århus nedlægges.

Sygehusene i Østjylland skal spare, og nu ser regionens sparerunde også ud til at få konsekvenser for voldtægtsofre, som behandles på center i Århus, hvor man forudser først en lukning af psykologbehandlingen og i sidste ende en reel lukning af centret.

Lukningen vil reelt medføre en afvikling af centret, da hele idéen med Center for Voldtægtsofre (CfV) er at sikre, at de, der bliver udsat for seksuelle overgreb, blot behøver at henvende sig ét sted for at modtage hjælp. Besparelsen ved at afvikle centret er 600.000 kroner, men den vil ramme voldtægtsofre i regionen meget hårdt.

- Voldtægt er noget af det mest traumatiserende, man kan være udsat for, så dette vil få alvorlige konsekvenser for ofrene, siger centrets ledende psykolog Anja Hareskov Jensen og fortsætter:

- En meget stor del af ofrene, får efterfølgende store fysiske, psykiske og sociale vanskeligheder. De har brug for psykologhjælp til overhovedet at få en fungerende hverdag - til at turde gå udenfor, til at kunne sove, til igen at komme tilbage til arbejde eller skole. Desuden er 2/3 af dem, centeret kommer i kontakt med, er helt unge piger i alderen mellem 12 - 20 år. Jeg synes, at det er urimeligt, at disse unge piger, der har været ramt af så svære hændelser, ikke skal have det bedste tilbud og den bedst mulige støtte til at komme videre i deres liv.

Næsten 200 kvinder og mænd fik hjælp på centret i Århus sidste år.