Sparekniv rammer ikke patienter

Stigende tilfredshed i Randers og Grenaa

Trods omstillinger og besparelser på sygehusområdet er det i 2010 lykkedes at forbedre patient-tilfredsheden i Randers og Grenaa, viser en undersøgelse foretaget af Center for Kvalitetsudvikling under Region Midtjylland.

Ifølge undersøgelsen er 92% af de indlagte patienter meget tilfredse eller tilfredse med det samlede behandlingsforløb. For de ambulante patienter drejer det sig om hele 96%.

På 12 ud af 28 områder er tilfredsheden blandt de indlagte patienter vokset sammenlignet med den tidligere undersøgelse af patienttilfredsheden fra 2009. Blandt de ambulante patienter er der øget tilfredshed på 18 områder ud af 29.

- Det er rigtig flot, at vi løfter patienttilfredsheden på så mange områder, eller holder niveauet fra tidligere - og så i oven i købet i en tid, hvor medarbejderne hele tiden bliver mødt med krav om omstillinger og besparelser. Det er et stort skulderklap til medarbejderne, der gør deres bedste for altid at yde en høj kvalitet i behandlingen og plejen, siger cheflæge Lone Winther Jensen i en pressemeddelelse.

- Hvad angår den generelle tilfredshed med behandlingsforløbet holder vi fast i en meget høj tilfredshed, samtidig med at flere patienter nu oplever, at de f.eks. bliver bedre informeret om ventetid og at deres praktiserende læge bliver bedre orienteret om behandlingen, siger Lone Winther Jensen.

- Patienttilfredshedsundersøgelserne er et vigtigt redskab og peger f.eks. på, at vi skal se nærmere på, om vi altid for udleveret den nødvendige skriftlige information til patienterne, siger Lone Winther Jensen.