Sparede millioner

Lockout sparede kommunen for 16-20 millioner

Det har sparet kommunerne i Østjylland for mange millioner, at der har været konflikt mellem Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening.

Alene i Horsens Kommune sparede skoleforvaltningen omkring mellem 16 og 20 millioner kroner, hvoraf et endnu ikke kendt beløb vil blive brugt på ekstra undervisning.

- Nogle af pengene vil være bundet til opgaver, hvor vi skal kompensere på undervsiningen. Det kan for eksempel være antallet af timer til elever eller en ekstra instruktion i forberedelse til afgangsprøverne, forklarer Kjeld Kristensen, uddannelsesdirektør til Horsens Folkeblad.

Ifølge ham er samtlige skoler i kommunen klar til at genoptage undervisningen fra mandag.

Det er særligt de ældste klasser, som får ekstra resourcer til at hale ind på det undervisningsmæssige efterslæb, som lockouten af lærerne har bibragt. De skriftlige afgangsprøver er således udskudt indtil 13 maj. De mundtlige bliver gennemført som planlagt 3.- 26. juni.

Også de øvrige kommuner har sparet mange penge på konflikten. Alene i Aarhus Kommune sparede forvaltningen 53 millioner kroner.