Sosu-hjælper på web-skole

Uddannes via web-kamera

Ufaglærte sosu-hjælpere på Samsø er snart et sjældent syn. Samsø Kommune har nemlig benyttet sig af muligheden for at få uddannet sosu-hjælperne i Aarhus via webkamera. Og det med så stor succes, at stort set alle, der før var uuddannede hjælpere nu har fået papir på deres evner. Det fortæller Hedvig Hauge, der er uddannelsesansvarlig i Samsø Hjemmepleje.

- Vores udfordring var, at vi havde en del ufaglærte hjælpere på Samsø. Der var flere praktiske udfordringer ved at få dem uddannet i Aarhus, fordi vi skulle tage hensyn til familieliv og transport. Vi havde tidligere forsøgt at løse udfordringen ved at undervisere flyttede over på Samsø et par dage om ugen, men det krævede meget planlægning. Derfor var et virtuelt klasselokale en kærkommen mulighed, siger Hedvig Hauge til Nyhedsbrevet VEU Center Østjylland.

De studerende på Samsø deltog på lige fod med de øvrige studerende i klasseundervisningen i Aarhus. Via webkamera og storskærm kunne alle elever og undervisere se hinanden. Og selv om de ufaglærte sosu-hjælpere på Samsø var fysisk langt væk fra Social- og Sundhedsskolen, så klarede de sig lige så godt ved prøverne, som de studerende i Aarhus.

- Medarbejdernes positive tilbagemeldinger på tilrettelæggelsen af forløbet har været med til at gøre det populært blandt medarbejderne herovre at uddanne sig, siger Hedvig Hauge.