Sort skærm i Østjylland i maj

Husstande i store dele af Østjylland vil opleve perioder med sort skærm p.g.a. ombygning af tv-antenner på sendemaster.

Husstande i store dele af Vestjylland, Østjylland og Nordjylland vil opleve "sort skærm" i dagtimerne 6.-9. maj samt i nattetimerne i perioden fra 10. til 28. maj 2009. Hertil kommer risiko for signalforstyrrelser i dag- og aftentimerne i perioden mellem 10. og 28. maj.

Tv-sendemasterne i Videbæk, Hadsten og Nibe skal have ombygget og efterset antennerne, og dette arbejde vil også have konsekvenser for en række hjælpesendere. Der er tale om et vanskeligt anlægsarbejde i toppen af de cirka 300 meter høje sendemaster.

Arbejdet på sendemasterne er nødvendigt for, at Danmark 31. oktober om aftenen kan slukke det analoge tv-signal og overgå til digitalt tv, som det politisk er blevet besluttet. Skiftet til digitalt tv betyder, at danske tv-seere får flere kanaler og bedre billedkvalitet.

Arbejdet i sendemasterne betyder, at seere i de nævnte områder vil opleve, at TV 2-signalet (både analogt og digitalt) samt de digitale signaler fra DR1, DR2 og DR Update/Tegnsprogs-kanalen helt forsvinder nogle dage i begyndelsen af maj i tidsrummet klokken 9-17 (se tidsplanen i faktaboksen herunder). De samme signaler forsvinder også om natten fra klokken 23 til klokken 07 om morgenen i perioden fra 10. maj til 28. maj 2009.

En mindre del af seerne vil derudover opleve "sort skærm" eller signalforstyrrelser i dag- og aftentimerne frem til 28. maj, hvor der på grund af arbejdet med antennen bliver sendt med nedsat effekt.

Hårdest ramt af sort skærm og signalforstyrrelser bliver husstande, som modtager tv via egen antenne. Fjernsyn, som modtager signal via antenneforening eller bredbånd, kan også blive ramt. Fællesantenneanlæg o.l. bliver nemlig berørt, hvis disse anlæg modtager signalet til TV 2 analogt og digitalt samt DR1 og DR2 digitalt fra luften med en antenne.

Seere, der modtager signaler via satellit, bliver ikke berørt af ombygningen af tv-antennerne på sendemasterne. Seere, der modtager via kabelselskaber som f.eks. YouSee og Stofa eller via bredbånd, kan blive berørt af ombygningen af tv-antennerne.

TV 2 vil orientere om senderslukningerne via tekst-tv side 891, via hjemmesider og via kravletekster på skærmen.

Arbejdet på senderne kan blive udskudt, hvis vejret gør det sikkerhedsmæssigt uforsvarligt at arbejde i de cirka 300 meter høje sendemaster. I så fald vil der blive informeret om det på tekst-tv og på nettet.