Sølunds fremtid afgøres i dag

I dag afgøres det, om Østjyllands største hjem for udviklingshæmmede skal høre under Skanderborg Kommune.

Er den nye Skanderborg Kommune stor nok til på egen hånd at stå for driften af et af landets største bosteder for udvik- lingshæmmede?

Det spørgsmål skal kommunens såkaldte sammenlægningsudvalg tage stilling til sidst på eftermiddagen.

Sølund hører i dag under Århus Amt, men når amtet bliver nedlagt til nytår skal driften overgå til enten Skanderborg Kommune eller den nye Region Midtjylland.

Især politikerne på venstrefløjen tvivler på, at Ny Skanderborg Kommune kan løfte opgaven. Hvis kommunen overtager driften vil institutionen i givet fald komme til at fylde cirka otte procent af kommunens samlede budget.

På den borgerlige fløj er der derimod tilslutning til at gøre Sølund kommunal.

TV 2 / ØSTJYLLAND har mere om sagen i onsdagens udsendelser.