To søer skal renses

Dysstrup Sø, som nu skal renses for skidtfisk, så vandet kan blive klarere. Foto: Norddjurs Kommune

Spildevand har forurenet søer

Naturstyrelsen har konstateret, at Dystrup og  Ramten Sø har en dårlig miljøtilstand. Norddjurs Kommune har derfor fået til opgave at gennemføre en undersøgelse af søerne med henblik på  at forbedre deres tilstande.

- Hovedårsagen til den dårlige miljøtilstand skyldes mange års udledning af dårligt renset husspildevand til søerne. Selvom udledningen er stoppet, er vandet stadig uklart af alger, hvilket gør, at der ikke kan komme lys ned til søbunden. Søernes rovfisk påvirkes også af de dårlige tilstande da de har svært ved at se deres byttedyr. På denne måde er der opstået en ubalance i søernes fiskebestand med for mange skidtfisk og for få rovfisk, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Se: Hinge Sø er algelukket

Naturstyrelsen har derfor anmodet Norddjurs Kommune om at gennemføre en undersøgelse af fiskebestanden og den generelle tilstand i både Dystrup Sø og Ramten Sø. Resultatet af undersøgelsen vil vise, om der skal gennemføres en sørestaurering med fjernelse af skidtfisk fra de to søer.

- Sørestaurering har tidligere haft en positiv effekt på tilstanden i Ramten Sø, hvor skidtfiskene er blevet fjernet ved hjælp af ruser og garn, fortæller kommunen.  

Undersøgelsen kommer til at foregå i perioden fra den 15. august 2013 til den 15. september 2013, hvor der sættes 6 garn i hver sø i 14 til 16 timer.

Der foretages også elektrofiskeri i ca. en time. Det forventes at undersøgelsen vil tage ca. to dage pr. sø.

Ny forbedret app til dig
Ny forbedret app til dig
Ny forbedret app til dig