Snyd med sociale ydelser

Flere indvandrermænd lader sig skille proforma for at få højere sociale ydelser.

Indvandrermænd, der lader sig skille, men bliver sammen med familien, er et voksende problem i Århus, der hævdes at opleve flere sager om socialt bedrageri på den konto.

Rådmand Gert Bjerregaard (V) mener, at lovgivningen skal strammes, så kommunerne får bedre værktøjer til at efterforske sagerne.

Blandt andet ønsker han, at politiet i forbindelse med efterforskningen af andre sager konsekvent spørger til folks familiemæssige forhold og bopæl og videregiver informationer, som kan være af værdi for kommunen.

- Desværre er det også min oplevelse, at mange nydanskere udnytter vores velfærdssystem på denne måde til at opnå nogle sociale ydelser, som man ikke er berettiget til. Det sker også blandt danskere, men der er en forholdsvis større aktivitet blandt muslimske medborgere, siger Gert Bjerregaard, der gerne så, at kommunens medarbejdere fik

mulighed for at møde op på folks

hjemadresse og undersøge sagerne.