SMS-indkaldelse sparer penge

Færre udebliver efter at sms-ordning er indført

Patienterne overholder deres aftaler, når de får en sms

Langt færre patienter glemmer deres aftaler på sygehuset, når de får en sms med en påmindelse om tidspunktet for en forestående operation, behandling eller undersøgelse.

En stikprøve fra et pilotprojekt i Region Midtjylland viser, at påmindelserne på sms har resulteret i 34 procent færre udeblivelser. Ordningen begyndte som et pilotprojekt i 2008 og er nu gjort generel og permanent i regionen, fortæller Mogens Engsig-Karup, der er chefstrateg i IT i regionen.

- Alt pegede på, at der nærmest kun var fordele. Det koster næsten ingenting, glider nemt ind i afdelingernes hverdag, og en stikprøve-rundspørge viste, at patienterne også er glade for at få den lille påmindelse, siger han