Slut med klasser og karakterer

Til næste år kan en anderledes skole se dagens lys i Syddjurs Kommune

Forestil dig en skole uden skemalagte timer, prøver, klasser og karakterer. En skole, hvor det i stedet er op til eleverne at tilrettelægge deres egen undervisning.

En sådan skole arbejder en gruppe forældre på tværs af flere østjyske kommuner nu at få skabt for deres børn.

Forældrene er bosat i kommunerne Aarhus, Syddjurs og Norddjurs, men har alle et fælles ønske: Deres børn skal have en anderledes skolegang end den, som folkeskolen i dag kan tilbyde:

- Det føles ikke forkert for os. Folkeskolen er optimal for mange, men vi vil gerne give vores børn noget andet, siger Melanie Irena Larsen, som er en af initiativtagerne, til tv2oj.dk.

Skolen får navnet 'Den levende skole' og skal efter planen ligge et sted i Syddjurs Kommune. Lokalerne er endnu ikke på plads.

Portefølje frem for karakterer

Her vil eleverne kun have mødepligt i sammenlagt otte timer om ugen fordelt på tirsdag og torsdag. Resten af dagene skal eleverne selv være med til at bestemme undervisningsforløbet, forklarer Melanie Irena Larsen:

- Vi vil gerne give børnene ansvar for deres egen læring i stedet for at vise dem, hvordan tingene skal gøres. De skal selv have mulighed for at bestemme.

I stedet for karakterer efter syvtrins-skalalen, vil eleverne ved skolestart få udleveret en mappe - en slags portefølje - hvor de i løbet af skoleårene skal indsamle opgaver og andre ting fra deres hånd, som de senere hen vil kunne bruge, når de skal søge ind på en ungdomsuddannelse:

- Eleverne får selvfølgelig også tilbudt at komme til en eksamen, hvis de vil det, men karakterer er jo ikke nødvendige for at blive optaget. Det er da også mere motiverende at blive indkaldt til en samtale på gymnasiet, hvor man skal fortælle, hvorfor man gerne vil ind, siger Melanie Irena Larsen.

'Den levende skole' vil være åben for op til 60 elever og vil muligvis også have en børnehave tilknyttet. Forventningen er, at der vil være første skoledag den 4. januar 2016.

Det er endnu ikke fastlagt, om skolen skal registreres som en friskole eller fungere efter hjemmeskolelovgivningen.

Skolen bygger på værdier som frihed til egen læring, bæredygtighed og inklusion.