Slipper for postkasser i skel

Post Danmark give dispensation fra de nye regler

Foto: Google Street View

Det nytter at klage, hvis man som husejer ikke ønsker at få opsat de nye, obligatoriske postkasser ved vejen, men det kræver en bedre undskyldning end blot magelighed. 

Grundejerne på Kresten Kolds Vej i Åbyhøj har ifølge Lokalavisen, som nogen af de første, fået dispensation fra de nye regler af Post Danmark. De har gennem længere tid kæmpet mod opsætningen de nye postkasser, der skal stå klar i skel fra 1. januar 2012 med den begrundelse, at det ville skæmme det smukke syn mod Aabyhøj kirke. 

Post Danmark understreger, at det faktum, at et område er belagt med en servitut, ikke automatisk friholder ejendommene for at placere en brevkasse ud til den offentlige adgangsvej, men har alligevel skønnet at postkasserne på Kresten Kolds Vej kan placeres ved overgangen mellem græsrabatten og hækkene ved grundejernes parceller. 

- Til det kan vi kun sige: Hurra, vi har vundet. For selv om der juridisk er brugt et spidsfindigt ordvalg af Post Danmark, kan vi som borgere være ligeglade. Det, der tæller for os, er facit: At postkasserne ikke skal forstyrre vejbilledet, siger Ole Bodin, der er talsmand for grundejerne på Kresten Kolds Vej til Lokalavisen.