Slagterigigant: Fornuftigt

Men der mangler stadig svin

Slagterigiganten Danish Crown med hovedsæde i Randers har fremlagt sit årsregnskab. Og det viser et "fornuftigt resultat i et vanskeligt marked", skriver koncernen.

Danish Crown har i det seneste regnskabsår øget omsætningen med knap 2 mia. kr. fra 56,5 mia. kr. til 58,2 mia. kr., mens resultatet af primær drift på 2.018 mio. kr. ligger marginalt over sidste års resultat på 2.005 mio. kr, skriver Danish Crown.

- Samtidig med at indtjeningen er fastholdt, har vi i løbet af året udbetalt godt 800 millioner kroner mere til vores ejere gennem en højere og konkurrencedygtig pris for råvarerne, siger Danish Crowns bestyrelsesformand Erik Bredholt.

Ifølge regnskabsmeddelelsen er det Danish Crowns "brede tilstedeværelse globalt samt integrationen i værdikæden, der gennem det seneste år har givet koncernen robustheden til at levere et stabilt resultat, i en tid hvor konkurrencen er benhård."

Hård konkurrence

- Der er i øjeblikket en meget hård konkurrence på markedet for fødevarer, og derfor ser vi også store udsving i resultaterne på tværs af koncernen. Men her viser spredningen i vores aktiviteter virkelig sin styrke til gavn for vores ejere, siger Group CEO for Danish Crown Kjeld

Johannesen.

- Den målrettede satsning på forædling i DC Foods viser igen sin berettigelse, for det er især her, resultaterne er positive og kan opveje udfordringerne ved faldende mængder i den danske råvaretilførsel. Samtidig viser resultatet en robusthed i DC Fresh Meat, hvor bl.a. afsætningen til Japan giver positive resultater på trods af store kursudsving, lyder det.

- Måler vi os med den europæiske konkurrence, skal vi være tilfredse med resultatet, påpeger Kjeld Johannesen.

Den gennemsnitlige notering for slagtesvin, søer og kreaturer har været højere end sidste år.

Det ændrer dog ikke ved, at en stor del af ejerne fortsat er udfordret.

- En række af producenterne har i det forløbne år haft svært ved at tjene penge på deres produktion. Det er heldigvis gået den rigtige vej de seneste måneder, og vi tror på en fortsat bedring i 2014, siger Erik Bredholt.

Mangler stadig slagtesvin

Råvaretilførslen af slagtesvin til de danske slagterier er faldet yderligere gennem det seneste år, skriver koncernen: Samlet set er faldet på 3,5 procent.

- Vi har det seneste år forsøgt at komme med nogle nye løsninger, når det handler om at bevare råvaregrundlaget. Det er dog langt fra nok, så også i det kommende år bliver det et afgørende

arbejdsområde og et tema, der vil gå igen i vores dialog med dem, der sætter rammevilkårene for produktionen i Danmark, siger Danish Crowns bestyrelsesformand Erik Bredholt.