Skylder 60 millioner kroner

Intet tilbage til Låsby Svendsens kreditorer

Da Jens Peter Svendsen - bedre kendt som Låsby Svendsen - i juni 2009 blev erklæret konkurs, var han berømt og berygtet for at opkøbe faldefærdige ejendomme og leje dem ud.

Han vurderes at skylde sine kreditorer op imod 60 millioner kroner, hvoraf Skat har klart flest penge til gode - omkring 45 millioner kroner. Men hverken skattevæsenet eller de øvrige kreditorer skal regne med at få deres penge.

Det vurderer advokat Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten, der er udpeget som kurator for konkursboet, ifølge Viborg Stifts Folkeblad.

- Realistisk set forventer jeg ikke, at vi kommer over en samlet indtægt på fem millioner kroner for salg af konkursboets aktiver, lyder hans vurdering. Og holder det stik, bliver der kun med nød og næppe penge nok til at betale Kammeradvokaten for at have stået for oprydningen.

20 ejendomme ikke solgt

Det er hovedsageligt de mange forskellige ejendomme, der har udgjort aktiverne i konkursboet. Af de oprindeligt cirka 120 ejendomme som Låsby Svendsen ejede, er der i dag godt 20 tilbage, som det endnu ikke er lykkedes at sælge.

- Der har ikke rigtig været et marked for salg af den slags ejendomme, som jo er af en noget speciel karakter. De er i meget dårlig stand, og det har indtil videre ikke vist sig muligt at finde nogen, der vil købe dem, fortæller Boris Frederiksen.

Det er dog lykkedes at få solgt knap 100 af ejendommene, og køberne har hovedsageligt haft ét for øje.

- Der har kun været et par købere, som havde planer om at sætte det købte hus i stand. Jeg vil skyde på, at omkring 98 procent af de solgte ejendomme er blevet købt med nedrivning for øje, vurderer kuratoren.

Er endt på tvangsauktion

Det har ifølge ham både været kommuner og lokale borgere, der har købt husene - for at rive dem ned.

Og mange af ejendommene er endt på tvangsauktion. Men selv dér har man i nogle tilfælde løbet panden mod muren. Adskillige af ejendommene har nemlig været i så dårlig forfatning, at de - bogstaveligt talt - tilsyneladende ikke har været en krone værd.

- Af de ejendomme, vi har sendt til tvangsauktion, blev op imod halvdelen ikke solgt i første omgang. Der var ingen, der bød så meget som én krone for dem, fortæller Boris Frederiksen.

Arbejdet med at sælge de sidste ejendomme fortsætter, og kuratoren håber, at konkursen efter Låsby Svendsen vil være endelig afsluttet i løbet af 2014, skriver Viborg Stifts Folkeblad.