Skraldekonflikt afværget

Skraldefirmaerne i Århus har indgået aftale om vask af skraldebiler og dermed er en skraldekonflikt afværget.

Hidtil har der kunne gå månedsvis, før skraldebilernes såkaldte skralde kasse blev vasket. Det fortæller formanden for den Fælles Faglige Klub, Jan Hammer, fra skraldefirmaet Miljøteam A/S i Århus.

Men nu har sikkerhedsfolk fra de tre skraldefirmaer Marius Pedersen, HCS og Miljøteam A/S indgået fast aftale med firmaerne om vask af bilerne hver 14. dag.

- Det er vigtigt. Når bilerne ikke bliver vasket, dannes der en såkaldt skraldesaft i bunden af kassen. Når der kommer for meget af det, ryger det ind i motorrummet ved hård opbremsning og derfra kommer lugt og meget andet igennem ventilationen, siger Jan Hammer, der betegner den tidligere situation som uholdbar for de ansattes sundhed.

Han oplyser også at bilerne blev vasket en gang om ugen, da Århus Kommune stod for skraldeindsamlingen. En skralde-bilvask koster omkring 700 kr.