Skoler i dårlig stand

Pris for renoveringer: 700 mio. kr.

Skolerne i Randers er i dårlig stand. Faktisk så dårlig, at en ny analyse betegner bygningstilstanden som kritisk på flere skoler.

Derudover er der ifølge Randers Amtsavis et faldende børnetal og masser af utidssvarende bygninger, som kræver renovering og istandssættelse for hundreder af millioner kroner.

Det er status for skolevæsnet i Randers lige nu - ifølge en analyse som konsulentfirmaet Ernst & Young har lavet for Randers Kommune.

Alene at sætte de 24 skolebygninger i en ordentlig stand vil koste over 400 millioner kroner. Skal de indrettes, så de fungerer optimalt som rammer for moderne undervisning, løber regningen op i 700 millioner kroner.

Analysen peger på, at seks skoler er i så dårlig stand og sådan indrettet, at det vil være meget dyrt at genoprette og genindrette dem, erfarer avisen.