Skolelukning i Vellev og Voldum

Tre partier fremlægger budget-forslag

Vellev skole er truet af lukning Foto: Google Street View

Nedlæg folkeskolerne i Vellev og Voldum og flyt eleverne til Ulstrup og Hadbjerg skole. Det foreslår tre partier i Favrskov kommunalbestyrelse i et fælles oplæg til de forestående budgetforhandlinger. Det er socialdemokraterne, de konservative og SF.

Det er en del af et forhandlingsoplæg til de forestående budgetforhandlinger, og er begrundet med svigtende elevtal.

Samtidig foreslås det, at  Korsholmskolen eventuelt kan blive satellit til Præstemarksskolen, da det kan give en bedre udnyttelse af lokalerne.

Skoleomlægningerne tænkes vedtaget i 2012 og får virkning fra skoleåret 2013-14, hedder det i oplægget.

Det indeholder også et nej til "landsbyordninger" på daginstitutionsområdet, flere penge til klimaforbedringer, forslag om to sundhedscentre, tilskud til Aarhus som Kulturhovedstad og en årlig anlægskonference, hvor lokale håndværkere kan få et overblik over mulige opgaver i kommunen.

På ældreområdet foreslås nyt plejecenteri Hammel og 16 nye demensboliger ved Tinghøj