Skoleleders opsang til forældre hjalp

Højvangskolen i Horsens har oplevet et pænt fald i antallet af elever, der tager på ferie uden for skolernes ferie

02:05

1 af 2

For et år siden var Jens Bay, skoleleder på Højvangskolen i Horsens, så ærgerlig over, at forældrene trak deres børn ud af skolen i tide og utide, at han valgte at sende et brev rundt til skolen forældre, hvor han gav dem en opsang.

I dag kan han se sort på hvidt, at det har hjulpet, for fraværsdagene er gået fra 1.280 til 1.080 i en sammenlignelig periode, og det er et fald på 15 procent.

Han tog det utraditionelle skridt for elevernes og læringens skyld.

Skoleleder: Hold ferie i ferien

- Der er nogen forældre, der klart har følt grænserne overtrådt ved, at jeg gjorde det. Men min opgave er, at alle børn lærer så meget som muligt, og så kan jeg ikke undgå at tage ved noget, som jeg synes er problematisk i forhold til det mål, at alle skal lære så meget som muligt, siger skoleleder Jens Bay fra Højvangskolen.

Han møder stor opbakning fra lærerne, der anfører, at større fremmøde er lig med høj læring, og Michael Olsen, der er medlem af skolebestyrelsen på Højvangskolen, bakker skolelederen op i forhold til at markere, hvis der er et problem, men han mener også, at det er op til forældrene, om børnene skal have fri.

Markant fald i elevfraværet efter samarbejde med socialrådgivere

- I forhold til mine egne børn vurderer jeg egentlig, at vi godt kan tage af sted på ferie engang imellem, men det er ikke noget vi gør tit. Jeg har gjort det, og vi kommer til at gøre det igen, siger Michael Olsen.

Skoleleder Jens Bay står ikke og tjekker forældre og børn i Billund Lufthavn, men han håber, at forløbet har givet anledning til refleksion hos forældrene, når de skal planlægge ferien fremover.

Se hele indslaget i ovenstående video.