Skoleelever har tuberkulose

Flere elever på Kjellerup Skole har tuberkulose, men sygdommen er ikke i udbrud.

Seks tosprogede elever på Kjellerup Skole har vist sig at bære rundt på den frygtede sygdom turberkulose. Eleverne stammer fra tredieverdens lande.

De seks tilfælde blev opdaget da man testede alle skolens elever, fordi en elev i sommerferien var blevet behandlet for sygdommen.

Ingen af eleverne har turbekulose i udbrud, og der er ingen fare for at de kan smitte de andre elever.

De seks elever er nu kommet i behandling for sygdommen.