Skoleelever har fået det bedre

Eleverne i de århusianske folkeskoler trives bedre i skolen end sidste år. Eleverne i 4.-6. klasse er dog ikke helt så glade for skolen som tidligere.

Fredag den 8. oktober svarede godt 25.000 århusianske skolebørn på, hvordan de trives i skolen. Og resultatet er at de fleste af dem har det lidt bedre end sidst, de blev spurgt for et år siden.

De ældste folkeskoleelever er blevet gladere for at gå i skole, og færre oplever at blive mobbet. Samtidig er der blevet flere ikkerygere blandt de store elever.

De små oplever til gengæld, at det er blevet sværere at komme op om morgenen. De føler sig lidt mere trætte end sidst kommunen spurgte de mindste klasser.

- Undersøgelsen understøtter det fortsatte arbejde med sundhed og trivsel på skolerne. Den kan blandt andet være med til at identificere områder, som lokalt har brug for særlig opmærksomhed. Lærere, elever og forældre får med resultaterne et godt grundlag for at drøfte, hvordan elevernes sundhed og trivsel udvikles, siger videncenterchef Poul Lundgaard Bak, Videncenter for Sundhed og Trivsel i en pressemeddelelse.