Skimmelsvamp efter skybrud

Vær opmærksom på bakterieangreb

02:08

1 af 2

Er man blevet ramt af oversvømmelse efter skybrud, skal man være ekstra opmærksom på risikoen for skimmelsvamp og bakterie-angreb.

Efterfølgende skal man være omhyggelig med at rydde op efter vandmasserne.

Det er ikke nok bare at fjerne det synlige vand, men man skal også følge op på eventuelle skjulte vandskader.

Den overfladiske oprydning kan se ud til at være nok, men der tager man fejl. Det er herefter, man skal holde ekstra øje med angreb fra skimmelsvamp, siger seniorkonsulent Frede Fruergaard Møller fra Teknologisk Institut til TV2 | ØSTJYLLAND.

Flere har stadig problemer efter skybruddet i juli 2011, som er over et år siden. Hvis man kun fjerner det synlige vand, risikerer man at give grobund for bakterievækst og udbrud af skimmelsvamp, fortæller han.

Sådan opstår skimmelsvamp

Skimmelsvamp kan for eksempel opstå, når der trænger fugt ind bag beklædningsplader, op bag tapeter, ind mellem gipsplader eller ind under gulvbelægningerne. Her vil affugtning og ventilation kun have en yderst begrænset effekt.

Typisk kommer skimmelsvampangrebet til syne efter to til fire uger, men i værste fald opdager man først skimmelsvampangrebet, når brugerne af lokalerne reagerer på svampevæksten. De typiske gener er irritation af slimhinderne, vejrtrækningsproblemer, hovedpine og koncentrationsbesvær, siger Frede Fruergaard Møller.

Vær opmærksom på forurening

Vandet kan være forurenet af kloakvand, som er meget bakterieholdigt. Derfor er det vigtigt at holde øje med hygiejnen, mens man rydder op, siger Frede Fruergaard Møller.