Skarver bliver ædt af ræve

Færre af de sorte fugle i den østjyske natur

Skarven kan blive en sjælden gæst i Østjylland, hvis udviklingen fortsætter.

En optælling fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet viser, at der i år er sket et fald i antallet af ynglende skarver.

Der er i år ti procent færre skarver, som har slået sig ned i Østjylland for at yngle. Det skriver P4 Østjylland.

Faldet i antallet af skarver kan særligt observeres ved Danmarks største skarvkoloni, Stavns Fjord, på Samsø.

Gennem årene er der blevet færre og færre skarver fra år til år. I 1995 var der 7.000 ynglende par. I år er der kun omkring 4.100 par.

- Skarverne har fået sværere ved at finde føde, og på Samsø har der også været ræve, som har tyndet ud i kolonien, siger seniorforsker Thomas Bregnballe fra Aarhus Universitet.

På Vorsø i Horsens Fjord er også der blevet markant færre skarver.