Skal sortere skraldet

Får opstillet to affaldsbeholdere

Foto: Horsens Kommune

Borgerne i Horsens skal sortere mere affald hjemme hos dem selv.

Det mener Horsens Kommune, der er klar med en ny plan for, hvordan kartoffelskræl, æggeskaller og fedtkanterne fra flæskestegen fremover skal udnyttes bedre.

- Vi skal i stigende grad vænne os til at betragte affald som en ressource, der skal genanvendes. Som noget nyt skal den organiske del af affaldet - madaffaldet - sorteres fra, så vi kan udnytte fosfor som gødning på markerne, siger Anne Dorthe Christensen fra Affald og Genbrug i en pressemeddelelse.

Se: - Hjælper ikke at sortere affald

Planen lægger blandt andet op til, at borgerne fra juni 2015 får opstillet to affaldsbeholdere hver med to rum, der holder det forskellige affald skarpt adskilt.

Der bliver en beholder til madaffald og restaffald og en beholder til henholdsvis papir og karton og til plast-, glas- og metalemballage. Emballageaffaldet vil efterfølgende blive finsorteret på sorteringsanlægget.

 

- Med de nye beholdere bliver mere affald hentet hjemme ved husstanden. Og hvis ellers arbejdstilsynets regler om placeringen af affaldsbeholderne overholdes, vil affaldet fortsat blive afhentet inde på grunden, understreger Anne Dorthe Christensen.

 

Borgerne får mulighed for at kommentere kommunens affaldsplan, mens den er til høring.