Skal mindske indlæggelser

Specialteam skal holde ældre ude af hospitalerne

Ny specialenhed, bestående af tre specialuddannede sygeplejesker skal forebygge hospitalsindlæggelser. Gruppen hedder "Akutteamet" og er efter sommerferien klar til at rykke ud til ældre, der har akut brug for behandling og pleje.

Ofte kan væskemangel, blærebetændelser og lignende føre til indlæggelse af ældre borgere. Også ældre i medicinsk behandling kan ryge ud og ind af sygehusene, fordi de har behov for observation og pleje. Men målet er at det nye akutteam indenfor en time kan rykke ud i til berørte borgere og iværksætte den nødvendige behandling og pleje i tæt samarbejde med praktiserende læger og vagtlæger.

- Med ordningen undgår vi forhåbentlig nogle af de kortere hospitalsindlæggelser, som ellers kan være stressende og skabe utryghed hos vores ældre borgere. Vores forventning er, at mange vil opleve muligheden for behandling i eget hjem, som et kvalitetsløft, siger Søren E. Pedersen (V) Formand for Socialudvalget i Skanderborg i en pressemeddelelse.

Akutteamet er i første omgang et pilotprojekt og ordningen skal evalueres i 2014.