Skal Bilka rives ned?

Bilka risikerer i næste uge at få dødsstødet

På torsdag i næste uge skal Højesteret tage stilling ti,l om Bilka i Horsens i yderste konsekvens skal ombygges til et butikscenter eller helt fjernes, det skriver Dansk Handelsblad.

Hvis Dansk Supermarked tvinges til at rive varehuset i Horsens ned, vil myndighederne blive mødt med et erstatningskrav på ikke mindre end 750 mio. kr. 

Den overraskende oplysning kom forleden i Højesteret fra advokat Benedicte Galbo, som repræsenterede Naturklagenævnet. 

- Det vil være et eksorbitant værdispild, hvis Bilka i Horsens skal fjernes, sagde hun og appellerede til dommerne om at undgå et værdispild.

- Jeg sætter min lid til, at Højesteret ser bort fra det store erstatningskrav, og at Højesteret træder i karakter, sagde advokat Håkun Djurhuus, der repræsenterede De Samvirkende Købmænd.

Højesteret skal i sagen mellem DSK og Naturklagenævnet tage stilling til, om Naturklagenævnets afgørelse om en retslig lovliggørelse af Bilka i Horsens er gyldig.

Til Dansk Handelsblad siger kommunikationsafdelingen i Dansk Supermarked, at koncernen ikke har nogen kommentarer, så længe sagen kører i retten.

Kilde: Dansk Handelsblad