Skal betale penge tilbage til gymnasier

Landsret giver syv gymnasier medhold i, at de ikke skal betale dækningsafgift. Det får nu betydning for Aarhus Kommune

Aarhus Kommune har fredag tabt en sag i Vestre Landsret mod syv af kommunens gymnasier og skal nu betale penge tilbage til skolerne.

Landsretten har nemlig i sin dom vurderet, at kommunen ikke må opkræve dækningsafgift af kommunens gymnasier.

Det er syv gymnasier i Aarhus Kommune, der i fællesskab har lagt sag an. Skolerne mente ikke, at kommunen stadig kunne kræve dækningsafgift, efter at de blev selvejende institutioner i 2010.

Det er et af stridspunkterne, som landsretten har skullet tage stilling til: Er gymnasierne som selvejende institutioner ejet af staten eller ej?

Sejr til skolerne

Her kommer dækningsafgiften, som er dyrere end grundskylden, nemlig ind.

Hvis staten ejer gymnasierne, må kommunerne ikke opkræve grundskyld, men dækningsafgift. Hvis staten ikke anses som ejer af gymnasierne, er det omvendt.

Færre penge til undervisning i Aarhus

Det blev en sejr for skolerne. Landsretten vurderede, at gymnasiernes ejendomme ikke må anses for at være ejet af staten, oplyser advokat Thomas Gønge, der er meget glad for resultatet. Han repræsenterede de syv gymnasier.

Det er Århus Statsgymnasium, Langkær Gymnasium, Århus Katedralskole, Risskov Gymnasium, Århus Akademi, Marselisborg Gymnasium og Egaa Gymnasium, der har lagt sag an.

Betydning for flere perioder

Aarhus Kommune skal betale mellem omkring 290.000 kroner og op til godt 420.000 kroner til skolerne. Det beløb er den dækningsafgift, som skolerne har betalt i første halvdel af 2010.

Thomas Gønge forklarer, at sagen formelt set kun handler om første halvdel af 2010, men i praksis vil dommen også have effekt for de efterfølgende perioder, hvor skolerne har betalt afgiften.

Dækningsafgift er en afgift, som kommunerne har ret til at opkræve af ejerne af erhvervsejendomme og offentlige ejendomme, der er fritaget for kommunal grundskyld. Afgiften skal dække de kommunale udgifter ved ejendommene.