Simpel behandling kan redde hjertet

Et stramt bind om armen i ambulancen kan hindre at blodpropper ødelægger hjertet, viser forskning på Skejby Sygehus.

Foto: Colourbox

Læger på Århus Universitetshospital, Skejby har fundet ud af, at en relativt simpel behandling i ambulancen kan hindre, at visse blodpropspatienter får varige skader på hjertet.

Undersøgelsen fra februar, som nu offentliggøres viser, at en behandling, hvor en blodtryksmanchet pumpes op og forårsager 5 minutters iltmangel i overarmen, mens patienten er på vej i ambulance til ballonbehandling, kan redde hjertevæv hos patienter med akut blodprop i hjertet.

En ny analyse, der involverer de samme patienter, fokuserer på gevinsten på hjertets pumpefunktion, som er en bedre dokumenteret indikator for, om patienterne kan forvente en reel gevinst i form af mindre sygelighed og dødelighed.

Overordnet set fandt forskerne i den nye undersøgelse ikke sikker gavnlig effekt, men resultaterne tyder på, at patienter, der har en høj risiko for at udvikle stor hjerteskade, har gavn af behandlingen.

Hos disse patienter var pumpefunktionen bedre bevaret efter blodproppen, når de havde fået blodtryksmanchetbehandlingen på vej til ballonudvidelsen.