Silkeborgs sygefravær daler

Chefsamtaler giver færre sygedage

Foto: Colourbox

Siden nytår har medarbejderne i Silkeborg Kommune fået en opringning fra nærmeste chef på 1., 5. og 10 sygedag. Resultatet er 2.000 færre sygedage på de de kommunale arbejdspladser end i samme kvartal i 2013.

Sideløbende har kommunen haft ekstra fokus på at fastholde langtidssyge medarbejdere på arbejdspladsen. Eksempelvis kan en social- og sundhedshjælper med en tennisalbue møde nogle timer for at læse højt for plejecenterets beboere.

- Det er ikke hensigten at presse nogen til at gå syge på arbejde, men med en tidlig indsats kan vi få folk hurtigere tilbage og skabe bedre grundlag for at fastholde langvarigt syge medarbejdere, siger personalechef Frank Høy.

Tør snakke om sygefravær

Der er sket en holdningsændring de senere år, mener formand Kurt Karlsen fra Entreprenørgården, som er en af de mellemledere, som har kontakten til syge medarbejdere:

- Vi har jo altid talt sammen på første sygedag, og det bliver ikke taget ilde op, at der er én, som ringer. De siger tværtimod: Det er jo fordi, de interesserer sig for mig. Der er sket en holdningsændring de senere år. Det er også legalt at have det skidt menneskeligt og have brug for hjælp, og så er det vigtigt, at man tør snakke om det, siger Kurt Karlsen.

Målet er at sænke sygefraværet med otte procent svarende til 1,4 dag pr medarbejder. En medarbejder i Silkeborg havde i 2013 i gennemsnit 14,6 sygedage. I de danske kommuner er gennemsnittet 15,6 dage.