Silkeborg og Århus sprænger klassegrænser

De to kommuner har fået dispensation til at sætte mere end 28 elever i en klasse

Der må højst være 28 elever i en klasse i folkeskolen, men fire kommuner har fået lov til at sætte flere end 28 elever i en klasse.

De fire kommuner er Århus, Silkeborg, Sorø samt Viborg.

Endnu er det kun Hammershøj Skole i Viborg, som har benyttet sig af muligheden for at bryde loftet på 28 elever. En femte klasse på 33 elever og en syvende klasse på 30 elever.

- Klasserne er ikke delt op, men der er to lærere på. Kun i tre timer om ugen er der ikke to lærere til at undervise eleverne, siger viceskoleleder Hans Bach fra Hammershøj Skole.

Først fra næste skoleår

Kommunerne har først fået dispensation fra Undervisningsministeriet til at øge klassestørrelserne efter, at skoleåret var planlagt. Derfor vil skolerne først for alvor kunne benytte sig af muligheden fra næste skoleår.

Silkeborg er en af de kommuner, som har fået dispensation, og kredsformand Johnny Specht fra Silkeborg Lærerforening er overbevist om, at skolerne vil bruge dispensationen til at spare.

- Med de besparelser, der er lagt op til i kommunen, er der mange skoler som får problemer med bare at overholde minimumsgrænsen for timetallet. Derfor vil jeg fastholde, at det handler om økonomi, siger han.

Det afviser skolechef Karen Margrethe Eriksen fra Viborg Kommune.

- Det giver en meget større fleksibilitet i undervisningen at kunne samle en gruppe elever med to lærere. En dispensation giver os mulighed for at lave holddeling ud fra emner eller forudsætninger, siger Karen Margrethe Eriksen.

I fremtiden bliver det måske op til kommunerne selv at bestemme, hvor mange elever, der skal være i klassen. I det kommende folkeskoleudspil fra regeringen lægger undervisningsminister, Tina Nedergaard, således op til, at kommunerne selv må klassernes størrelse.