Silkeborg Kommune kvitter tobakken

Nu stiller Silkeborg sig i køen af kommuner, hvor medarbejderne skal skodde cigaretten.