Sikker trafik for flere skolebørn

Randers Kommune går i gang med vejarbejde ved tre folkeskoler

Hundredevis af elever i Randers Kommune skal efter sommerferien vænne sig til at gå, cykle eller blive sat af ved en helt ny folkeskole.

Et flertal i byrådet har besluttet, at fem skoler skal lukke, og derfor skal børnene fra disse skoler flyttes hen på de tilbageværende skoler.

Flytningen betyder, at de eksisterende vejforhold ved skolerne ikke er tilstrækkelige. Derfor går Randers Kommune nu i gang med at gøre vejene mere sikre.

Vejarbejdet kommer til at berøre Kristrup Skole, Søndermarkskolen og Vestervangsskolen. Ved Kristrup Skole bliver der opsat en ny krydsningshelle og asfalteret en sti.

Ved Søndermarksskolen bliver der blandt andet etableret en afsætnings- og parkeringslomme samt en såkaldt 'kys-og-kør'-zone, hvor forældrene kan sætte deres børn og sige farvel til dem.

Ved Vestervangsskolen vil der ske en række ændringer. Mest markant bliver, at Nålemagervej bliver ensrettet og at der bliver bedre forhold for bløde trafikanter:

- I 2016 kommer der ramper til cyklende og gående ved stitunnel på Hobrovej. På den måde kan de bløde trafikanter færdes til og fra skolen, uden af skulle krydse vejen, skriver kommunen om trafikplanerne.

Byrådet i Randers har afsat i alt 2,3 millioner kroner til at forbedre trafikforholdene.