SiD-anklager mod kommune

Silkeborg bryder fleksjob-aftaler, mener fagforeningen

Silkeborg Kommune har brudt en hidtidig praksis med ikke at henvise folk til fleksjob i en virksomhed, som fagforeningen ikke finder egnet. Det mener SiD.

Fagforeningens Silkeborg- formand Chr. Juhl erkender overfor Midtjyllands Avis, at det er kommunens suveræne ret at bevilge fleksjob hvor som helst, men at traditionen har været en anden, nemlig at kommunen har undladt at oprette jobbene, hvis fagforeningen har kunnet påpege problematiske forhold.

Men den praksis har kommunene fjernet sig fra, konstaterer Chr. Juhl.

Formanden for kommunens erhvervsudvalg Benny Jensen (kons.) afviser kritikken. Efter hans opfattelse handler det om, at SiD kun vil være med til at oprette fleksjob, hvis fagforeningen har en overenskomst med virksomheden.

- Vi vil som kommune ikke være med til at tvinge arbejdsgivere til at indgå overenskomster, hvis de ikke ønsker det, siger Benny Jensen til avisen.