Seksårig pige bortadopteres

En langvarig adoptionssag er sluttet med, at pigen bliver fjernet fra sine plejefamilie gennem fem år.

En seksårig pige, som har været hovedperson i en lang sagsbehandling om adoption, bliver nu bortadopteret.

Dermed har adoptionsnævnet afgjort, at pigen skal fjernes fra den familie, hun har boet hos, siden hun var et år gammel.

Pigens biologiske mor ønsker at bortadoptere pigen, og hendes nuværende plejefamilie har ikke indsendt en ansøgning om adoption. De ønsker sig dog brændende at beholde pigen men har været bange for at søge om adoption af frygt for afvisning og for at miste tilskuddet til barnet.

Faglig leder af Børns Vilkårs rådgivning, Bente Boserup, er oprørt over sagen og oplyser til Jyllands-Posten, at foreningen tidligere har indbragt sagen for både Socialministeriet og Den Sociale Ankestyrelse, uden at man herfra har kunnet gøre noget.

Nu har de sendt sagen til Ombudsmanden.

- Der er noget galt i det her system, når man ikke kan tage udgangspunkt i, hvad der er til barnets tarv. Der har ikke været en finger at sætte på den familie, som har haft pigen, siden hun var helt lille. Nu skal hun rives væk fra dem, som hun betragter som sin mor og far, siger Bente Boserup til avisen.

Hun mener, at Århus Kommune kunne have forhindret en adoption ved at tvangsanbringe pigen hos plejefamilien.