Seks østjyske byer dyster om Landsbyprisen

Region Midtjylland har netop offentliggjort kandidaterne til dette års landsbypris, og blandt de 12 nominerede er halvdelen fra Østjylland

En af de nominerede landsbyer er Ørsted, der blev landskendt for sin kamp for at redde byens gamle kro.

Hvert år uddeler Region Midtjylland Landsbyprisen til den landsby i regionen, der har skabt godt landsbyliv med ideer, planlægning og masser af hårdt arbejde. Ud af de 12 kandidater er halvdelen fra Østjylland, og disse byer er så med i kampen om den fornemme hæder.

Den bliver uddelt i foråret 2017 og ledsages af 150.000 kroner, som kan bruges til glæde for borgerne i byen.

De nominerede landsbyer kommer fra hele regionen, og har udmærket sig ved mange forskellige tiltag og initiativer.

Læs også Østjyllands første whisky på vej: Den skal smage af Favrskov

Borgerne har sammen forskønnet deres landsby ved at rive huse ned, passe grønne områder, og plante træer og buske. De har lavet mountainbikespor og banet vejen for friskoler, plejehjem, iværksætterhus og sågar et whiskydestilleri – sidstnævnte i Sall i Favrskov Kommune.

De østjyske kandidater er Gl. Rye (Skanderborg Kommune), Mørke (Syddjurs Kommune), Sall (Favrskov Kommune), Tønning-Træden (Horsens Kommune), Ørsted (Norddjurs Kommune), Øster Bjerregrav (Randers Kommune).

Tidligere har to østjyske landsbyer været så heldig og dygtig at vinde prisen. Det er Nørager i Norddjurs Kommune og Feldballe i Syddjurs Kommune.

Begrundelserne for de østjyske kandidater

Gl. Rye, Skanderborg kommune
Indbyggertallet i Gl. Rye er fra 2011 til 2016 steget med ca. 11 %. Tilflytningen skyldes især den smukke natur, men også skole, daginstitutioner og Brugsen. Der er etableret en lokal fond, der har opkøbt lyngbakker og desuden står for at vedligeholde arealerne. Det lokale kraftvarmeværk har omstillet fra naturgas, så en væsentlig del af produktionen er baseret på varmepumper og solvarme. Dermed er varmeprisen reduceret til næsten det halve fra 2013 til 2016.
 
Mørke, Syddjurs kommune
I Mørke er man i gang med at genskabe "Byens Hus" som et værested og forsamlingshus med penge fra en pulje til byfornyelse. I samme forbindelse er borgerforeningen genskabt og kommer til at stå for driften af huset. Der er de seneste år kommet enkelte nye butikker til byen. Desuden har lokale kræfter etableret 2 mobile "folkebiblioteker", da kommunen lukkede biblioteket. Mørke oplever tilflytning fra især Aarhus-området.
 
Sall, Favrskov kommune
Sall Lokalråd, der er etableret i 2011, står som central forening bag en række projekter. Sall har friskole og et nyetableret friplejehjem. Sall bypark er beplantet med frugttræer og bærbuske, og har fået aktivitetshytte og udendørs aktivitetsredskabsbane. Sall Beboerforening bidrager med mange aktiviteter i byens forsamlingshus. Med finansiering fra 50 lokale borgere er der i Sall i 2016 startet et whisky-destilleri.
 
Tønning-Træden, Horsens kommune
Tønning-Træden indgår i Horsens kommunes projekt ”Den Trygge Landsby”, hvor landsbyen har fået 100.000 kr. til at gennemføre en lokal proces med borgerbudgettering. Tønning-Træden har primært arbejdet med fornyelse på det sociale og kulturelle område (Det sociale kapital er i centrum). Der er etableret arbejdsgrupper der sørger for fællesspisninger, høstfest, landsbyfest, markedsdage m.m. Der arbejdes på at etablere en købmandscafé i Træden forsamlingshus.
 
Ørsted, Norddjurs kommune
En gruppe af byens borgere har indsamlet penge gennem "folkeaktier" (556 aktionærer) og købt byens kro, der nu udgør et kultur- og foreningshus for byen. Stedet er rammen for kulturelle aktiviteter. Hvor en nedrevet kornsilo stod er der skabt et grønt byrum med skulpturplæne, madpakkehus, legeplads m.m. alt sammen etableret af frivillige. I en nærliggende skov har frivillige etableret en mountainbike bane og byens biograf drives ved frivillig arbejdskraft.

Øster Bjerregrav, Randers kommune
Gennem frivillig indsats er byens forsamlingshus renoveret. De lokale foreninger har stået for at renovere FDF's klubhus / spejderhytte, renoveret fodboldklubbens omklædningsrum og etableret et fitnesscenter i tilknytning dertil. Som stort fælles projekt er "Øster Bjerregravs Aktivitetspark" etableret med stort overdækket fælleshus, legeplads, skaterpark m.m. Frivillige har også skabt baggrund for etablering af fibernet i byen.

Kilde: Region Midtjylland

Her ses alle de 12 kandidater i Region Midtjylland. Foto: Region Midtjylland