Seks dømt for påsat brand

Unge mænd idømt fængselsstraffe for at have involveret i en påsat brand på børnehaven Viben i Gellerup

Onsdag blev seks unge mænd mellem 17 og 21 år dømt for på en eller anden måde at have medvirket til ildspåsættelsen af børnehaven Viben. Ildspåsættelsen fandt sted i oktober 2008.

Dommen blev afsagt under et kort retsmøde i Retten i Århus. Alle seks er ifølge JP Århus som udgangspunkt blevet idømt to og et halvt års ubetinget fængsel, men eftersom nogle af dem har samarbejdet med politiet og andre ikke, får nogle reduceret straffen, mens andre får den skærpet.

Hvad der endeligt skal ske med de unge mænd, bliver dog i de fleste tilfælde først afgjort senere, idet flere af dem har anket onsdagens dom.