Se politikernes by-darlings

En ny analyse viser, hvilke byer der har oplevet mest og mindst omtale

Mens borgerne på Djursland sjældent oplever politikernes opmærksomhed, så er Aarhus politikernes østjyske darling. Det viser Ugebrevet A4s analyse af referater fra møder i folketingssalen.

Her har man set på, hvor ofte politikerne nævner de forskellige byer i forhold til byernes indbyggertal.

Analysen viser, at politikerne nævner Aarhus - og Lystrup særskilt - markant mere end indbyggertallet berettiger til i kommunen. Dermed er de de østjyske darlings. Også Horsens og Randers oplever ofte at blive omtalt.

Samtidig er Hadsten, Odder, Ebeltoft og Grenaa så godt som glemt af politikerne. Også Skanderborg bliver omtalt mindre end berettiget.