Saxild Strand genåbner

Seniorcenteret genopstår som sundhedshotel

Brugerstyring, frivillige og en årlig bevilling på 2 mio. kroner til driften skal sikre at Saxild Strand fortsat kan bestå som et tilbud til borgere i Aarhus Kommune. Sådan lyder den aftale som Aarhus Kommune netop har indgået med oplysningsforbundet FO og en række patientforeninger.

- Jeg ved, at det er et stærkt ønske fra rådmand Dorthe Laustsen, at vi skulle fastholde Saxild Strand som et attraktivt tilbud til seniorer, der har behov for at komme til hægterne igen - f.eks. i forlængelse af et hospitalsophold. For der er tale om nogle helt unikke rammer, og de skal bruges til gavn for borgerne i Aarhus Kommune, siger næstformand i udvalget for sundhed og omsorg, Thomas Medom (SF).

Seniorcenteret Saxild Strand blev lukket i forbindelse med Byrådets sparerunde i 2009/10. For at fastholde Saxild Strand på kommunale hænder tog rådmand Dorthe Laustsen dengang initiativ til at nedsætte en gruppe, der skulle udvikle og nytænke stedet som et brugerstyret sundhedshotel.

Mulighed for et rekreativt ophold

Målgruppen for Sundhedshotellet er de 55+ årige borgere i Aarhus Kommune, som har behov for et rekreativt, sundhedsfremmende og rehabiliterende ophold. Desuden vil der også være tilbud til mennesker med en kronisk sygdom, og til dem som er i risikogruppen for at udvikle en kronisk sygdom.

- Med den nye organisering stiller vi bygninger og driftstilskud til rådighed, og giver de relevante interesseorganisationer muligheden for at drive stedet på deres vilkår, siger Thomas Medom.

Sundhedshotellet er blevet til i tæt samarbejde med vennekredsen "Saxild Strands venner" som består af tidligere kursister og pårørende, der har været knyttet til Saxild Strand gennem årene.