Samsø vil være sig selv

Et flertal af samsingerne ønsker, at Samsø skal forblive en selvstændig kommune.

De fleste samsinger ser helst, at Samsø også i fremtiden er en selvstændig kommune.

En undersøgelse foretaget af analysefirmaet Vilstrup viser, at 58 procent af øens borgere ikke ønsker, at Samsø skal slåes sammen med andre kommuner.

Undersøgelsen viser også, at hvis Samsø Kommune ikke kan forblive selvstændig, ønsker 67 procent en tilknytning til Århus, mens 13 procent peger på Odder. Tre procent foreslår en ø-kommune bestående af Læsø, Ærø og Samsø, mens kun en procent ønsker en fusion med Kalundborg Kommune.

Regeringen offentliggør i dag sit udspil til en ny struktur på kommune- og amtsområdet. Det har TV 2 / ØSTJYLLAND meget mere om i aftenens udsendelser.