Samsø bliver klimapioner

Samsø kommune får nu Regionsrådets opbakning til at blive foregangskommune på klimaområdet

I et fællesnordisk projekt, der også inddrager erhvervslivet, vil Samsø kommune især se på biogas i energiforsyningen og effektivisering af energiforbruget i eksisterende byggeri.

Regionsrådet for Region Midtjylland bevilgede på sit møde onsdag 3,1 mio. kroner til et projekt, der skal gøre kommunerne Lemvig, Samsø og Skive til klimapionerer.

Under overskriften "Gennemførelse af kommunal klimaindsats" skal de tre kommuner sammen med seks svenske kommuner samt en række videninstitutioner dels udvikle metoder til at gennemføre en effektiv klimaindsats og dels gennemføre indsatsen i praksis. Desuden er tre norske kommuner med på sidelinien som interessepartnere.

Projektdeltagerne forpligter sig til at inddrage det lokale og regionale erhvervsliv. Som leverandører af udstyr, løsninger og entreprenørydelser får virksomhederne således gode muligheder for at spore sig ind på det forretningsområde, som ventes at blive stort såvel på landsplan som globalt.

Samsø Energiakademi deltager også i projektet. Akademiet har haft stor succes med at få det lokale samfund til at arbejde med på ideen med at få vedvarende energi ind i energiforsyningen.