Sager tages op fra syltekrukken

Regeringsskifte sætter gang i behandling af vindmøllesager

Det kommende regeringsskifte får nu Randers kommune til at tage en række "syltede" sager op af arkivskufferne.

Det drejer sig om en række ansøgninger om vindmøller, der afventede en bebudet revision af bekendtgørelsen om vindmøller og lavfrekvent støj. 

- Men med en ny regering lige om hjørnet er det ikke længere sikkert, at der kommer en sådan revision. Dermed er der ikke længere noget formål med at vente, og Randers Kommunes tekniske forvaltning vurderer, at det i henhold til Planloven ikke ville være rimeligt at vente, ligesom både ansøgere og berørte borgere skal have en afgørelse, når der ikke er en årsag til at vente, hedder det i en pressemeddelelse fra Randers Kommune

Det drejer sig om vindmøllesager i Hald-Linde, Nørbæk, Haslund Kær og Ilshøj. De  kommer nu på byrådsmødet mandag 3. oktober. 

Byrådet besluttede på sit møde 21. februar at udsætte behandlingen af endelig vedtagelse af fire forslag til lokalplaner for vindmølleområder til efter sommerferien på grund af ønsket om at afvente Miljøstyrelsens revision.